newszine

An toàn vệ sinh thực phẩm: từ nuôi trồng đến xuất khẩu

10 months ago harley 0
Đối với một nước nông nghiệp như Việt Nam thì  an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là vấn đề dành được nhiều sự quan tâm từ phía người tiêu dùng và cả  các cơ quan đầu ngành. Tuy nhiên trong những năm gần đây an toàn vệ  sinh thực phẩm là tiêu chí được Read More

Ngăn chặn việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu

11 months ago harley 0
Việc bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu không còn mới. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các ban ngành, ngăn chặn việc bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu là việc được làm gắt gao. Dù vậy, vấn nạn này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt hẳn. Chỉ khi Read More