newszine

Hợp tác phát triển nghề cá ở Đông Nam Á

2 months ago harley 0
Từ ngày 24 – 26/ 6 vừa qua, cuộc họp Liên minh Tôm ASEAN lần thứ 9, Cuộc họp Nhóm công tác Thủy sản ASEAN lần thứ 27 cùng với Diễn đàn tham vấn Thủy sản ASEAN lần thứ 11 đã diễn ra tại Đà Nẵng với nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác Read More

Dùng muối để nuôi trồng thủy sản

2 months ago harley 0
Ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt đóng vai trò rất quan trọng trong các ngành kinh tế của Việt Nam. Mặc dù đa số thủy sản đều thích ứng với cùng sông, hồ và đầm nước ngọt, nhưng việc dùng muối nuôi trồng thủy sản với liều lượng thích hợp vẫn mang lại một số Read More