Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy định nuôi trồng thủy sản

10 months ago harley 0

Có thể nói việc vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản hiện nay là một rào cản lớn ảnh hưởng đến chất lượng của ngành và nền kinh tế nói chung. Để khắc phục những hành vi vi phạm, Chính phủ đã ban hành Nghị định riêng cho vấn đề này. Bài viết này sẽ làm rõ những quy định về xử lý các hành vi vi phạm mà ngành thủy sản thường mắc phải.

Vào ngày 16/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Trong Nghị định ban hành đã quy định chi tiết các hành vi vi phạm và mức xử phạt các hành vi vi phạm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. Việc ban hành Nghị định về xử phạt sẽ giúp cho việc kinh doanh, nuôi trồng tại các doanh nghiệp thủy sản đảm bảo chất lượng một cách đồng nhất.

Xử lý vi phạm nuôi trồng thủy sản

Những năm gần đây hàng loạt hàng hóa trong nông nghiệp đều giảm tỉ lệ xuất nhập khẩu cũng một phần do đơn vị kinh doanh, nuôi trồng không thực thi đúng theo yêu cầu, quy định mà Chính phủ ban hành. Vì thế các Cơ quan Nhà nước nhận thấy việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nuôi trồng thủy sản là hoàn toàn cần thiết. Việc làm này vừa để răn đe vừa thúc đẩy sự phát triển của ngành Thủy sản theo đúng tự nhiên, chất lượng tốt nhất và tạo ấn tượng tốt trong mắt người tiêu dùng và các đối tác trong, ngoài nước.

Quy định về mức xử phạt đối với điều kiện nuôi trồng thủy sản

Đối với điều kiện nuôi trồng, tiến hành phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng đối với hành vi như sau:

– Không đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè hoặc không đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

– Trường hợp không đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất hoặc trang thiết bị kỹ thuật theo quy định

Nuôi trồng thủy sản trên biển không được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Với tất cả những vi phạm như trên được Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định Buộc di dời, tháo dỡ các công trình nuôi trồng trên biển không được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Quy định xử phạt với hoạt động xuất/nhập khẩu thủy sản sống

Việc xuất/ nhập khẩu thủy sản sống tại các đơn vị cũng cần tuân thủ theo quy định mà Chính phủ đưa ra. Mục đích là để đảm bảo chất lượng nguồn thủy sản, vừa hạn chế sự xâm nhập của nguồn hàng không rõ xuất xứ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

quy định về nuôi trồng thủy sản

Tuy nhiên, nếu việc xuất/ nhập khẩu thủy sản sống không tuân thủ theo quy định sẽ chịu mức xử phạt theo Nghị định 42/2019 như sau:

– Tiến hành phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu thủy sản sống dùng làm thực phẩm, làm cảnh hoặc giải trí chưa được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

– Bên cạnh đó việc xuất khẩu loài thủy sản sống có tên trong Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện mà không đáp ứng điều kiện theo quy định (trừ trường hợp được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép) cũng chịu mức xử lý phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng.

– Ngoài ra còn áp dụng thêm hình thức xử phạt bổ sung đối với tất cả các hành vi vi phạm trên là Tịch thu lô hàng.

Quy định xử phạt đối với thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không thuộc Phụ lục của Công ước CITES

Ngày nay nhiều doanh nghiệp đã bỏ qua những quy định về nuôi trồng thủy sản quý hiếm, bởi chúng là nguồn sinh lời cao, tạo ra nguồn lợi nhuận báu bở. Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp vi phạm quy định đối với hành vi  nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không thuộc Phụ lục của Công ước CITES sẽ bị xử phạt như sau:

Thực hiện phạt tiền từ 1-10 triệu đồng đối với:

Một là, hành vi không ghi chép vào sổ theo dõi nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định; nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục của Công ước CITES không đăng ký mã số cơ sở nuôi trồng.

tịch thu thủy sản không rõ nguồn gốc

Hai là, nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Ngoài việc xử lý vi phạm bằng hình thức phạt tiền ra sẽ áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đó là tịch thu thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này có nghĩa là các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định được nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo sẽ bị tịch thu hoàn toàn.

Như vậy có thể thấy, ngành thủy sản cần phải tuân thủ đúng các quy định của Chính phủ. Để việc nuôi trồng cũng như kinh doanh thủy sản diễn ra thuận lợi các doanh nghiệp nên nắm rõ các Nghị định để thực hiện sao cho kinh doanh vừa có hiệu quả vừa chấp hành đúng Pháp luật.