Việt Nam – Thận trọng với nuôi trồng thủy sản

11 months ago harley 0
Việt Nam là một trong những đất nước cung cấp nguồn hải sản phong phú cho các nước trên thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cuộc sống của người dân nuôi trồng thủy sản trở nên lao đao vì nhiều vấn đề khó khăn như: Thay đổi khí hậu, giá cả và Read More

Nghiên cứu câu hỏi Hoa Kỳ nhập khẩu bao nhiêu hải sản

11 months ago admin 0
Một nghiên cứu được công bố gần đây đã đặt ra câu hỏi về một lập luận chính sách nền tảng cho các phân khúc của ngành thủy sản Mỹ. Trong nhiều năm, các quan chức chính phủ, những người ủng hộ nuôi trồng thủy sản, các chuyên gia trong ngành và thậm chí các Read More

Rhode Island Tài trợ thực phẩm địa phương

12 months ago admin 0
Cục Quản lý Môi trường Rhode Island (DEM) gần đây đã thông báo rằng có sẵn 380.000 đô la để giúp phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp và thực phẩm Rhode Island và tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm địa phương trên thị trường. Khoản tài trợ này là một phần Read More