Hợp tác phát triển nghề cá ở Đông Nam Á

11 months ago harley 0

Từ ngày 24 – 26/ 6 vừa qua, cuộc họp Liên minh Tôm ASEAN lần thứ 9, Cuộc họp Nhóm công tác Thủy sản ASEAN lần thứ 27 cùng với Diễn đàn tham vấn Thủy sản ASEAN lần thứ 11 đã diễn ra tại Đà Nẵng với nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác phát triển nghề cá ở Đông Nam Á. Đây là một trong những điểm thuận lợi giúp cho người nuôi trồng thủy sản Việt Nam tin tưởng vào tương lai bền vững khi phát triển nghề cá.

Nội dung cuộc họp về phát triển nghề cá Đông Nam Á

Trong cuộc họp Liên minh Tôm ASEAN lần thứ 9 vừa diễn ra, các đại biểu của các nước đã cùng nhau thống nhất rằng phải nghiên cứu và hoàn thiện xây dựng Hệ thống chứng nhận ASEAN cũng như triển khai đánh giá và áp dụng hệ thống ASEAN Shrimp GAP. Bên cạnh đó, đối với việc trao đổi thông tin về các loài, dịch bệnh, thức ăn, phương pháp nuôi trồng cũng như cải tiến và hợp tác nghiên cứu cần được đẩy mạnh hơn nữa trong khu vực thông qua website của Liên minh Tôm ASEAN.

họp Liên minh Tôm ASEAN

Đối với Diễn đàn tham vấn Thủy sản ASEAN lần thứ 11, kế hoạch hành động trong khu vực ASEAN sẽ tập trung vào việc kiểm soát khai thác, kiểm tra đánh giá các kết quả của công tác Hướng dẫn phát triển nghề cá quy mô nhỏ của FAO (FAO SSF Guidelines). Các thành viên của ASEAN sẽ cùng nhau hợp tác dựa trên cơ sở lợi ích nhằm cùng nhau phát triển ngành. Đặc biệt, các khu vực và quốc gia sẽ bắt tay nhau để tiến hành kế hoạch chống khai thác bất hợp pháp (RPOA-IUU).

Có thể nói, trong Diễn đàn lần này, các nước Đông Nam Á đã đạt được thỏa thuận chung về việc quản lý và kiểm soát việc khai thác nguồn thủy sản trong khu vực. Hơn thế, dựa trên sự trao đổi thông tin và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, chắc chắn trong tương lai, ngành thủy sản chung của cả khu vực ASEAN, phát triển nghề cá sẽ có sự phát triển vươn lên tầm cao mới.

Trong khi đó, Cuộc họp nhóm công tác Thủy sản ASEAN lần thứ 27 cũng diễn ra và đạt được hiệu quả như mong đợi. Cụ thể, giai đoạn 2019 -2020 này, các nước đã thống nhất hoàn toàn những chủ trương quan trọng nhằm phát triển ngành thủy sản.

Đồng thời, để góp phần cải tiến năng lực quản lý cũng như có biện pháp chống lại nạn khai thác thủy sản bất hợp pháp, cuộc họp đã thông qua việc thành lập ASEAN Network for Combating IUU, AN-IUU (mạng lưới chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của ASEAN).

Những lợi ích mà người nuôi cá Việt Nam đạt được sau hợp tác

Sau khi kết thúc các cuộc họp và diễn đàn, người nuôi trồng thủy sản Việt Nam đã thấy những bước đi khả quan hơn trong việc phát triển nghề cá, tôm. Ý thức được nguồn thủy sản đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu cũng như là ngành quyết định kinh tế của nhiều gia đình, Nhà nước Việt Nam đã chủ trương thực hiện và áp dụng ngay nội dung cuộc họp vào việc hướng dẫn cho người nuôi thủy sản Việt Nam.

Hợp tác phát triển nghề cá

Là một trong 12 ngành được ưu tiên hội nhập của các nước ASEAN, việc phát triển nghề cá hay đánh bắt thủy hải sản đã tạo ra thu nhập và công việc cho hàng ngàn lao động Việt, góp phần vào tăng trưởng GDP của đất nước. Vì thế, khi phát biểu tại khai mạc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức đã nhấn mạnh tác động của ngành thủy sản đối với kinh tế quốc dân. Do đó, các nước cũng đã mở rộng thị trường hơn đối với Việt Nam.

Từ những năm qua cho thấy, ngành thủy sản Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu. Trong đó, năm 2018, tổng sản lượng thủy sản của Việt Nam đã đạt 7,74 triệu tấn, so với năm 2015 thì tăng 18,2%. Người dân và Nhà nước cùng đồng lòng để xóa bỏ nạn khai thác trái phép nguồn thủy sản. Việc sử dụng các tài nguyên đất, nước, môi trường trong nuôi trồng thủy sản cũng hiệu quả và bền vững hơn.

Qua cuộc họp, những khó khăn của người nuôi cá khu vực ASEAn nói chung và Việt Nam nói riêng cũng được đưa ra thảo luận. Theo đó, Chính phủ các nước sẽ hỗ trợ người dân trong việc nuôi cá, tôm, thủy sản,… hạn chế rủi ro trong điều kiện khí hậu biến đổi, dịch bệnh ngày càng nhiều và thị trường không ổn định. Những vấn đề khác sẽ được các nước từ từ tháo gỡ và trao đổi thông tin với nhau để đạt được mục đích chung nhất là phát triển nghề cá và ổn định nghề tại khu vực Đông Nam Á.

Có thể nói, kế sinh nhai của đa số người dân Việt là dựa vào thủy sản. Với rừng vàng biển bạc được thiên nhiên ban tặng, người dân Việt đứng trước cả thuận lợi lẫn thách thức làm sao tận dụng được thiên nhiên để đảm bảo cuộc sống lâu dài. Muốn làm được, không chỉ nhà nước hỗ trợ mà người dân cũng phải nâng cao ý thức. Phát triển nghề cá chính là 1 hướng đi ổn định và có tiềm năng.

Hiện nay, không chỉ riêng Việt Nam mà các nước trong khu vực ASEAN đã cùng nhau đồng lòng hợp tác. Tin tưởng rằng trong tương lai không xa nữa, nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản Việt Nam cũng như Đông Nam Á  sẽ ngày càng bền vững và thịnh vượng.