newszine

Quảng Ngãi sẽ giảm nghề lưới kéo!

8 months ago harley 0
Tỉnh Quảng Ngãi là một trong những khu vực phát triển nghề đánh bắt thủy – hải sản lớn nhất Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với sự biến động của kinh tế và thị trường, công cuộc khai thác thủy sản của người dân nơi đây cũng có thay đổi không nhỏ. Đối Read More

Hà Nội: giải pháp tìm đầu ra an toàn cho thủy sản

8 months ago harley 0
Vừa qua cơ quan chức năng thuộc Hội nông nghiệp – thủy sản tại Hà Nội đã trao đổi và làm việc với các hộ kinh doanh để tìm ra giải pháp về đầu ra an toàn cho thủy sản. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các hướng đi cho người dân và khắc Read More